Na tym obrazku widoczne są osoby studiujące pedagogikę. Siedzą w auli lub sali wykładowej, otoczeni książkami, laptopami i notatkami. W ich wyrazach twarzy widać zaangażowanie i chęć zdobywania wiedzy, które przydadzą się w przyszłej pracy pedagogicznej
Edukacja i rozwój

USOS UKW – jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika?

Matury, a wraz z nimi rekrutacje na uczelnie wyższe, zbliżają się nieubłaganie. Co roku, świeżo upieczeni maturzyści stają przed wyborem, które studia okażą się dla nich najlepsze oraz w jakim zawodzie znajdą zatrudnienie. Jednym z najpopularniejszych wyborów od wielu lat są studia pedagogiczne, które oferują nie tylko ciągły rozwój, ale i stałe zatrudnienie. Studia na kierunku pedagogika znajdują się na największych polskich uniwersytetach, a jednym z nich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Aby jednak stać się studentem tej uczelni trzeba spełnić kilka warunków.

Studia pedagogiczne – dostępne specjalności i moduły

Przeglądając USOS UKW można się natknąć na kilka odmian studiów licencjackich (pierwszego stopnia) na kierunku pedagogika. Każdy z nich różni się modułami specjalnościowymi. Przyszli studenci mają do wyboru:

  • Pedagogikę opiekuńczą z profilaktyką uzależnień i socjoterapią.
  • Pedagogikę resocjalizacyjną.
  • Pedagogikę z modułem Animacja społeczna i zarządzanie kulturą.
  • Pedagogikę z modułem Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery.
  • Pedagogikę z modułem Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne.
  • Pedagogikę z modułem Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju.
  • Pedagogikę z modułem Resocjalizacja.

Wymagania przy rekrutacji

Studia licencjackie trwają trzy lata. Przy przyjęciach kandydatów na I rok studiów stacjonarnych, największe znaczenie będzie miał ranking średniej ocen, czyli uzyskanych w trakcie matur punktów.

W przypadku studiów na kierunku pedagogika, pod uwagę brane są przede wszystkim uzyskane punkty z egzaminów pisemnych. Przyznane w trakcie rekrutacji punkty stanowią średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej. Aby uzyskać odpowiednią liczbę punktów rankingowych, istotne jest zdawanie języka polskiego, języka obcego i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych. Do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które uzyskano wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.

Przyszli studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy powinni brać pod uwagę również fakt, że zgodnie z wymaganiami stawianymi w systemie USOS UKW, wybranie modułu na kierunku pedagogika w trakcie pierwszego roku studiów zależy od zainteresowania studentów. Dany moduł może zostać uruchomiony tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy wybierze go co najmniej 25 osób. 

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika?

Trzy lata studiów pedagogicznych składają się zarówno z niezbędnych przedmiotów teoretycznych, jak i wdrażających do wykonywania danego zawodu fakultetów praktycznych.

Na liście wybranych przedmiotów kształcenia kierunkowego (pedagogika z modułem opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju) pochodzących z USOS UKW z roku akademickiego 2019/2020 można znaleźć m.in. Wprowadzenie do pedagogiki, Historyczne podstawy wychowania, Teoretyczne podstawy kształcenia, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Diagnostyka pedagogiczna, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Pedeutologia, Psychologia rozwoju i wychowania, Filozofia edukacji, Socjologia edukacji, Język obcy, Wychowanie fizyczne i wiele innych.

Interdyscyplinarność studiów na kierunku pedagogika sprawia, że z pewnością każdy, niezależnie od zainteresowań znajdzie odpowiednie dla siebie przedmioty.

Na tym obrazku widoczne są osoby studiujące pedagogikę. Zajęcia odbywają się w przyjaznej i akademickiej atmosferze. Studenci są skupieni na nauce i rozmawiają ze swoim wykładowcą, rozwijając swoją wiedzę w dziedzinie pedagogiki

Co można robić po studiach pedagogicznych?

Powyższy kierunek studiów oferuje szerokie spektrum możliwości. Absolwenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy znajdą zatrudnienie zarówno w placówkach edukacyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, jak i w urzędach pracy czy działach human resources. 

W celu zdobycia nowych kompetencji zawodowych, studentom UKW zalecane są również wymiany międzynarodowe odbywające się ramach programu Erasmus+. Studenci mają do wyboru wyjazdy na uniwersytety np. w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech czy Francji.

Artykul napisała:
Wiktoria – absolwentka nauk politycznych,
studentka kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Źródło informacji:

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.